22.12.08

Top 10 Ventas Shôjo del 15/XII al 21/XII

Lista cortesía de Taiyosha.
En malva las series licenciadas en España y las autoras que han visto o verán algo suyo en nuestro país. Entre corchetes, el puesto del tomo en la lista la semana anterior y en negro la revista donde se publicó.

1 - Life #19 de Keiko Suenobu [2] Betsufure
2 - Shitsuji-sama no Onkiniiri #5 de Rei Izawa Betsuhana
3 - Gakuen Alice #17 de Tachibana Higuchi Hana to Yume
4 - Yamato Nadeshiko Shichi Henge #22 de Tomoko Hayakawa [5] Betsufure
5 - Shiawase Kissa 3Chôme #12 de Kô Matsuzuki Hana to Yume
6 - Hana to Akuma #6 de Hisamu Oto Hana to Yume
7 - 9 Banme no Musashi Mission•Blue #4 de Miyuki Takahashi Mistery Bonita
8 - Sora Iro Kaigan #6 de Nanpei Yamada Betsuhana
9 - Hakkenden #10 de Miyuki Abe Ichiraci
10 - Tableau Gate #3 de Rika Suzuki Princess Gold

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10.

No hay comentarios: